Skip to content
Home » Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới Binance rời khỏi Nga – VTV

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới Binance rời khỏi Nga – VTV

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới Binance rời khỏi Nga – VTV

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance hôm 27/9 tuyên bố sẽ bán hoạt động kinh doanh tại Nga cho sàn giao dịch mới ra mắt CommEX.Viêc sàn giao dịch tiền điện tử Binance quyết định rời khỏi thị trường Nga là nhằm tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Moscow.Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này không tiết lộ chi tiết tài chính của thỏa thuận bán hoạt động kinh doanh tại Nga, nhưng lưu ý rằng họ sẽ không chia sẻ doanh thu liên tục từ việc bán và cũng sẽ không… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: