Skip to content
Home » Người Việt chơi tiền số thua nhiều hơn thắng – VNR

Người Việt chơi tiền số thua nhiều hơn thắng – VNR

Người Việt chơi tiền số thua nhiều hơn thắng – VNR

Thống kê của Coin98 Insights cho thấy 64% nhà đầu tư tiền số ở Việt Nam không có lời, trong đó gần 44% lỗ trong năm qua.Dựa trên 1.200 mẫu khảo sát thực hiện vào tháng 12/2023, Coin98 Insights phác họa chân dung người chơi tại Việt Nam thông qua những con số. Theo đó, phần lớn là nam giới, chiếm 85,3%, tuổi trung bình từ 26 đến 36 tuổi (47,1%). Nhóm người trẻ từ 18 đến 25 tuổi chiếm 37,9%.Kết hợp dữ liệu từ một số sàn giao dịch, báo cáo cho thấy phần lớn nhà đầu tư tiền số… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: