Skip to content
Home » Nên cấm hay quản lý tài sản ảo, sàn giao dịch tiền mã hóa? – VietNamNet

Nên cấm hay quản lý tài sản ảo, sàn giao dịch tiền mã hóa? – VietNamNet

Nên cấm hay quản lý tài sản ảo, sàn giao dịch tiền mã hóa? – VietNamNet

Những năm gần đây, sự phát triển của nền kinh tế số đã góp phần sản sinh ra một loại tài sản mới – tài sản ảo (Virtual Asset). Theo thống kê của Boston Consulting Group, đến năm 2030, tài sản ảo nằm ở dạng token sẽ chiếm 10% GDP toàn cầu, với quy mô tương đương 16.100 tỷ USD. Có nhiều định nghĩa khác nhau về tài sản ảo, nhưng về cơ bản, đây là một giá trị số có thể được giao dịch, mua bán. Tài sản ảo có thể là các đồng tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum, cũng… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: