Skip to content
Home » Năm 2025, hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo – Cafef.vn

Năm 2025, hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo – Cafef.vn

Năm 2025, hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo – Cafef.vn

TIN MỚITheo Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ vũ khí vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hoàn thành xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo trong tháng 5-2025.Yêu cầu từ thực tiễnNăm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: