Skip to content
Home » Mỹ phê duyệt Bitcoin ETF, giới đầu tư háo hức – Báo Công Thương

Mỹ phê duyệt Bitcoin ETF, giới đầu tư háo hức – Báo Công Thương

Mỹ phê duyệt Bitcoin ETF, giới đầu tư háo hức – Báo Công Thương

FED có động thái mới về lộ trình cắt giảm lãi suất Chủ tịch chi nhánh của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tại New York, ông John Williams mới đây cho biết, vẫn còn quá sớm để kêu gọi cắt giảm lãi suất. Ngân hàng rầm rộ phát hành 176.006 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng là nhóm ngành phát hành trái phiếu nhiều nhất với 176.006 tỷ đồng (tương đương 56,5% tổng giá trị phát hành) trong năm 2023, theo sau là bất động sản. Nhiều động lực để… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: