Skip to content
Home » Mỹ cho Bitcoin lên sàn, thị trường tiền số sôi động hẳn – Cafef.vn

Mỹ cho Bitcoin lên sàn, thị trường tiền số sôi động hẳn – Cafef.vn

Mỹ cho Bitcoin lên sàn, thị trường tiền số sôi động hẳn – Cafef.vn

TIN MỚIỦy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa phê duyệt cho các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) Bitcoin đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán.ETF (Exchange Traded Fund) là quỹ đầu tư mô phỏng theo biến động của chỉ số chứng khoán hoặc trái phiếu. Thay vì phải tìm đến một số sàn giao dịch như Binance hay Coinbase để mua và nắm giữ Bitcoin, các nhà đầu tư hiện có thể tiếp cận với đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới mà không cần trực tiếp nắm giữ nó.”Quyết định được SEC phê… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: