Skip to content
Home » Lại rầm rộ chiêu dùng cộng tác viên online lừa đảo trực tuyến – Nhà đầu tư

Lại rầm rộ chiêu dùng cộng tác viên online lừa đảo trực tuyến – Nhà đầu tư

Lại rầm rộ chiêu dùng cộng tác viên online lừa đảo trực tuyến – Nhà đầu tư

Sau một thời gian tạm lắng, chiêu lừa cộng tác viên online “việc nhẹ lương cao” lại rầm rộ gần đây, với hình thức lừa đảo trực tuyến tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử… Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ các câu chuyện bị lừa đảo trực tuyến hoặc lên các hội nhóm hỏi xác minh về những lời mời làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử.Lừa đảo từ vài trăm nghìn đồng đến… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: