Skip to content
Home » Châu Á – miền đất hứa của Bitcoin – Bnews.vn

Châu Á – miền đất hứa của Bitcoin – Bnews.vn

Châu Á – miền đất hứa của Bitcoin – Bnews.vn

Your browser does not support the audio element. BNEWS Châu Á chiếm 791 tỷ USD trong số 1.170 tỷ USD giá trị Bitcoin được giao dịch trong tháng Hai, bỏ xa các nhà đầu tư ở Bắc Mỹ với khối lượng giao dịch 113 tỷ USD. Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVNTheo dữ liệu giao dịch tiền số từ The Block, giới đầu tư ở châu Ấ là động lực phía sau đà khởi sắc mạnh mẽ của bitcoin Bitcoin thời gian gần đây, khi chiếm đến gần 70% khối lượng giao dịch Bitcoin, gần giống với năm… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: