Skip to content
Home » Bí cơ hội, giới đầu tư Trung Quốc âm thầm mua bitcoin – Tiền Phong

Bí cơ hội, giới đầu tư Trung Quốc âm thầm mua bitcoin – Tiền Phong

Bí cơ hội, giới đầu tư Trung Quốc âm thầm mua bitcoin – Tiền Phong

Một cô gái đứng trước quầy giao dịch tiền điện tử ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 22/1. (Ảnh: Reuters) Trung Quốc cấm đào và giao dịch tiền điện tử từ năm 2021. Run dùng thẻ của các ngân hàng thương mại nhỏ ở nông thôn để mua tiền số qua môi giới trên thị trường xám, và giới hạn mỗi giao dịch ở mức tối đa 50.000 tệ (6.978 USD) để tránh bị để ý.“Bitcoin là kênh an toàn, giống như vàng”, Run nói. Run nói rằng anh đang sở hữu lượng tiền số trị giá khoảng 1 triệu tệ,… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: