Skip to content
Home » Bí cơ hội, giới đầu tư Trung Quốc âm thầm mua bitcoin – Cafef.vn

Bí cơ hội, giới đầu tư Trung Quốc âm thầm mua bitcoin – Cafef.vn

Bí cơ hội, giới đầu tư Trung Quốc âm thầm mua bitcoin – Cafef.vn

TIN MỚI Trung Quốc cấm đào và giao dịch tiền điện tử từ năm 2021. Run dùng thẻ của các ngân hàng thương mại nhỏ ở nông thôn để mua tiền số qua môi giới trên thị trường xám, và giới hạn mỗi giao dịch ở mức tối đa 50.000 tệ (6.978 USD) để tránh bị để ý. “ Bitcoin là kênh an toàn, giống như vàng”, Run nói. Run nói rằng anh đang sở hữu lượng tiền số trị giá khoảng 1 triệu tệ, chiếm một nửa danh mục đầu tư của anh, trong khi dành 40% đầu tư vào… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: