Skip to content
Home » Bất ngờ về giao dịch tiền số của người Việt Nam – Báo Người Lao Động

Bất ngờ về giao dịch tiền số của người Việt Nam – Báo Người Lao Động

Bất ngờ về giao dịch tiền số của người Việt Nam – Báo Người Lao Động

Theo thống kê của báo Mỹ Wall Street Journal, các nhà đầu tư Việt Nam trong tháng 5 đã giao dịch khoảng 20 tỉ USD trên sàn Binance và hình thức “hợp đồng tương lai” chiếm tới 90%. Con số này đạt gần 5% trong tổng khối lượng giao dịch toàn cầu trên Binance. Từ đầu năm 2018 đến nay, Binance được coi là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch với hơn 100 loại tiền điện tử.Hiện có hơn 100 loại tiền số khác nhau được giao dịch trên sàn Binance. Ảnh:… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: