Skip to content
Home » 7 sự kiện Bitcoin nổi bật bên ngoài Hoa Kỳ vào năm 2024 – BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

7 sự kiện Bitcoin nổi bật bên ngoài Hoa Kỳ vào năm 2024 – BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

7 sự kiện Bitcoin nổi bật bên ngoài Hoa Kỳ vào năm 2024 – BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

1. Kimchi Premium đạt đỉnh trong 2 năm Kimchi Premium là số tiền chênh lệch mà người Hàn Quốc trả cao hơn mức giá trung bình toàn cầu để giao dịch Bitcoin. Số liệu này đã tăng lên mức cao nhất trong 27 tháng là 10,32% vào ngày 6-3, báo hiệu nhu cầu BTC tăng vọt từ người Hàn Quốc. Các trader và nhà đầu tư tiết kiệm ở Hàn Quốc trả giá Bitcoin cao hơn hầu hết thế giới vì các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt của quốc gia này gây ra tình trạng thiếu BTC liên tục… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: