Skip to content
Home » Thua đầu tư tiền điện tử, bắt giữ người trái pháp luật – Công Lý

Thua đầu tư tiền điện tử, bắt giữ người trái pháp luật – Công Lý

Thua đầu tư tiền điện tử, bắt giữ người trái pháp luật – Công Lý

Theo cáo trạng, tháng 10/2021, Phạm Đình Thịnh quen biết với Nguyễn Tiến Vương, Trần Hùng Vương và Trần Quốc Hiệp. Quá trình quen biết, anh Thịnh hướng dẫn cho Tiến Vương và Hiệp kinh doanh tiền điện tử trong game Raca và Zodilac nên Tiến Vương đưa cho anh Thịnh 3,3 tỷ đồng nhờ mua tiền điện tử để đầu tư kinh doanh còn Hiệp tự đầu tư với số tiền 250 triệu đồng.Quá trinh đầu tư, kinh doanh tiền điên tử bị thua lỗ nên Tiến Vương nghi anh Thịnh lừa mình nên nhiều lần tìm gặp anh Thịnh… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: