Skip to content
Home » TANDTC tập huấn chuyên đề “Tiền điện tử” – tapchitoaan.vn

TANDTC tập huấn chuyên đề “Tiền điện tử” – tapchitoaan.vn

TANDTC tập huấn chuyên đề “Tiền điện tử” – tapchitoaan.vn

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án thường trực TANDTC; ông Samuel Tuett, Điều phối viên Chương trình, Cục Phòng chống tội phạm ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; các thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký của TANDTC, đại diện Hiệp hội Blockchain Việt Nam…Hội nghị được truyền trực tuyến đến các điểm cầu của Vụ công tác phía Nam, TANDCC, TAND các địa phương và Tòa án Quân sự các cấpQuang cảnh buổi tập huấnPhát biểu tại Hội nghị, ông… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: