Skip to content
Home » Những rủi ro khi rút 1 tỉ đồng tiền tiết kiệm để đầu tư tiền điện tử – Báo Lao Động

Những rủi ro khi rút 1 tỉ đồng tiền tiết kiệm để đầu tư tiền điện tử – Báo Lao Động

Những rủi ro khi rút 1 tỉ đồng tiền tiết kiệm để đầu tư tiền điện tử – Báo Lao Động

Tiền điện tử là loại hình đầu tư chưa được công nhận về mặt pháp lý tại Việt Nam. Ảnh: BitcoinTiền điện tử là loại hình đầu tư chưa được công nhận về mặt pháp lý tại Việt Nam, không có cơ quan quản lý chuyên trách cũng như quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.Do đó, ông Nguyễn Nhật Khánh – Trưởng phòng Tư vấn đầu tư tại CTCP Tư vấn đầu tư và Quản lý gia sản FIDT – nhấn mạnh rằng, nhà đầu tư có thể gánh chịu rủi ro mất vốn… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: