Skip to content
Home » Hoàn thiện hành lang pháp lý tài sản số ở Việt Nam – VnEconomy

Hoàn thiện hành lang pháp lý tài sản số ở Việt Nam – VnEconomy

Hoàn thiện hành lang pháp lý tài sản số ở Việt Nam – VnEconomy

Theo nghiên cứu, ước tính, doanh thu trên thị trường tài sản kỹ thuật số được dự đoán sẽ đạt 56.420 triệu USD vào năm 2023. Doanh thu dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR 2023-2027) là 16,15%, dẫn đến tổng số tiền dự kiến vào năm 2027 sẽ đạt 102.700 triệu USD. Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng trong thị trường tài sản kỹ thuật số lên tới 83,73 USD vào năm 2023.Trong thị trường tài sản kỹ thuật số, số lượng người dùng dự kiến sẽ lên tới 994,30 triệu người dùng vào… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: