Skip to content
Home » Châu Á soán ngôi Mỹ trở thành trung tâm đổi mới tiền điện tử và blockchain – VnEconomy

Châu Á soán ngôi Mỹ trở thành trung tâm đổi mới tiền điện tử và blockchain – VnEconomy

Châu Á soán ngôi Mỹ trở thành trung tâm đổi mới tiền điện tử và blockchain – VnEconomy

Gần đây, một số quốc gia châu Á, tiêu biểu là Hồng Kông và Singapore đã xây dựng các khuôn khổ pháp lý mang tính phát triển cho ngành tiền điện tử, cùng với đó, nhân sự ngày càng có trình độ chuyên môn, châu Á đang định vị mình như một trung tâm toàn cầu cho blockchain.KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ CỦA MỸ CẢN TRỞ CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH Từ trước đến nay, Mỹ luôn dẫn đầu thế giới về đổi mới, tốc độ phát triển của bất kỳ ngành nghề nào cũng không có đối thủ trên toàn cầu, nhưng… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: