Skip to content
Home » Nhiều người mất hàng triệu USD vì “cơn sốt” NFT – Báo Dân Trí

Nhiều người mất hàng triệu USD vì “cơn sốt” NFT – Báo Dân Trí

Nhiều người mất hàng triệu USD vì “cơn sốt” NFT – Báo Dân Trí

“Cơn sốt” NFT nguội lạnh, nhiều tác phẩm NFT không còn giá trị gìNFT, viết tắt của Non Fungible Token (tạm dịch: Token không thể thay thế) là một dạng vật phẩm ảo được xác thực bằng công nghệ blockchain, có chữ ký số của người sở hữu, hay còn gọi là chuỗi mã NFT.Mặc dù không có giá trị hữu hình, mã NFT được lưu trữ trên chuỗi khối, không thể phá hủy và không thể sao chép, có nghĩa nó là duy nhất.Nhờ vậy, các nhà đầu tư NFT sẽ sở hữu độc quyền những tài sản được chứng… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: