Skip to content
Home » Người Việt quan tâm rất cao tới ngân hàng ảo, tiền điện tử, NFTs và … – VnEconomy

Người Việt quan tâm rất cao tới ngân hàng ảo, tiền điện tử, NFTs và … – VnEconomy

Người Việt quan tâm rất cao tới ngân hàng ảo, tiền điện tử, NFTs và … – VnEconomy

Theo báo cáo nghiên cứu về thái độ thanh toán của người tiêu dùng vừa được Visa công bố, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng có nhận thức cao và đang tích cực đón nhận các hình thức ngân hàng số và bán lẻ kỹ thuật số hậu đại dịch.Ngân hàng kỹ thuật số là một trong những xu hướng đang được quan tâm. Cụ thể có tới 90% người tiêu dùng Việt Nam quan tâm đến dịch vụ ngân hàng ảo. Ngoài ra, cứ 10 người tiêu dùng ở Việt Nam thì có ít nhất 7 người biết đến… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: