Skip to content
Home » Một năm sau khi FTX sụp đổ, thị trường tiền mã hóa đã thay đổi gì? – VietnamBiz

Một năm sau khi FTX sụp đổ, thị trường tiền mã hóa đã thay đổi gì? – VietnamBiz

Một năm sau khi FTX sụp đổ, thị trường tiền mã hóa đã thay đổi gì? – VietnamBiz

Một năm sau khi FTX sụp đổ, thị trường tiền mã hóa trở nên trầm lắng và ít sẵn sàng chịu rủi ro hơn. Các nhà chức trách tăng cường các biện pháp giám sát, trong khi giới đầu tư thận trọng hơn. Đồng thời, thị trường tài chính phi tập trung ngày càng phát triển như một giải pháp thay thế cho những sàn giao dịch tập trung. Sam Bankman-Fried rời khỏi tòa án tại New York năm 2022. (Ảnh: Stephanie Keith/Bloomberg).  Theo Bloomberg, một năm trôi qua kể từ khi sàn giao dịch FTX sụp đổ, ngành công nghiệp… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: