Skip to content
Home » Bài học về thị trường crypto qua các mùa downtrend – VnEconomy

Bài học về thị trường crypto qua các mùa downtrend – VnEconomy

Bài học về thị trường crypto qua các mùa downtrend – VnEconomy

Điều này được các chuyên gia trong lĩnh vực crypto chia sẻ cũng như đưa ra nhận định về xu hướng thị trường tại sự kiện Vietnam Tour de Web3, do các cộng đồng HC-Capital, SaiGon TradeCoin, Blog Tiền ảo và Trade Coin Việt Nam tổ chức mới đây.Theo giới chuyên gia, khi thị trường đang mùa downtrend là thời điểm tốt để đánh giá lại dự án, thanh lọc, theo dõi hoạt động các dự án để có nhìn nhận khách quan. Đây cũng là cách để lan tỏa kinh nghiệm thị trường cho những nhà đầu tư mới tránh… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: