Skip to content
Home » Twitter của luật sư John Deaton bị hack, quảng bá token LAW giả – BeInCrypto

Twitter của luật sư John Deaton bị hack, quảng bá token LAW giả – BeInCrypto

Twitter của luật sư John Deaton bị hack, quảng bá token LAW giả – BeInCrypto

Tài khoản Twitter của luật sư John Deaton đã bị hack vào ngày 04/6 và bị sử dụng để quảng cáo mã thông báo LAW của dự án scam. Công ty của John Deaton, Crypto Law, đã tweet rằng tài khoản của Deaton đã bị “tấn công mạng không ngừng trong vài ngày”. Luật sư nổi tiếng kiêm người ủng hộ XRP đã thông báo đến những người theo dõi mình về vụ hack thông qua tài khoản của con gái ông, kêu gọi họ báo cáo sự cố này. Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật,… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: