Skip to content
Home » Nhà đầu tư gặp khó khi rút tiền từ Ethereum – Báo Thanh Niên

Nhà đầu tư gặp khó khi rút tiền từ Ethereum – Báo Thanh Niên

  • by
  • DEFI
Nhà đầu tư gặp khó khi rút tiền từ Ethereum – Báo Thanh Niên

Bản cập nhật mới của Ethereum được gọi là “Shapella”, được thiết lập để mở khóa số Ether trị giá hơn 30 tỉ USD mà các nhà đầu tư đã gửi vào nền tảng này để đổi lấy tiền lãi.Ngày 13.5, Ethereum lần đầu tiên vượt mốc 2.000 USD kể từ tháng 8.2022. Sau bản cập nhật mới của Ethereum, các nhà đầu tư không thể rút số tiền mà họ đã gửi bằng cách đặt cược (staking) trên blockchain Ethereum. Ethereum đang cố gắng trở thành một cơ sở hạ tầng blockchain được sử dụng rộng rãi. Sự chậm trễ… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: