Skip to content
Home » Cựu kỹ sư Amazon hack hai sàn giao dịch tiền điện tử, cuỗm 12,3 triệu USD – VietNamNet

Cựu kỹ sư Amazon hack hai sàn giao dịch tiền điện tử, cuỗm 12,3 triệu USD – VietNamNet

  • by
  • DEFI
Cựu kỹ sư Amazon hack hai sàn giao dịch tiền điện tử, cuỗm 12,3 triệu USD – VietNamNet

Hai công ty bị ảnh hưởng là Nirvana Finance, một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung và một sàn giao dịch giấu tên trên nền tảng blockchain Solana. Shakeeb Ahmed tấn công hai sàn bằng kỹ năng đảo ngược kiểm định hợp đồng thông minh (smart contract audit) của mình.Đầu tiên, hắn nhắm mục tiêu vào sàn giao dịch tiền điện tử không được tiết lộ bằng cách thao túng một hợp đồng thông minh để đưa ra dữ liệu định giá sai, phát sinh khoản phí gia tăng trị giá khoảng 9 triệu USD. Sau đó, hắn… 

Read More

Leave a Reply

%d bloggers like this: