Skip to content
Home » Curve Finance bị hack, thiệt hại ước tính sơ bộ 50 triệu USD – BeInCrypto

Curve Finance bị hack, thiệt hại ước tính sơ bộ 50 triệu USD – BeInCrypto

Curve Finance bị hack, thiệt hại ước tính sơ bộ 50 triệu USD – BeInCrypto

Nền tảng cho vay stablecoin của Curve Finance bị hack đã dẫn đến sự sụt giảm về tổng giá trị bị khoá của nhiều giao thức khác nhau. Tổn thất dường như vẫn chưa dừng lại. Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé. Một cuộc tấn công Reentrancy đã xảy ra trên Curve Finance gây thiệt hại với… 

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *